Godziny przyjęć: PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

dr n. med. Marta Śledzińska

poniedziałki od 7:30 do 14:30

wtorki od 7:30 do 14:30

środy od 11:00 do 18:00

czwartki od 7:30 do 14:30

piątki od 7:30 do 14:30 lub od 11:00 do 18:00

(naprzemiennie)

  lek. Jarosław Pietreńczuk

poniedziałki od 11:30 do 18:00

wtorki od 11:30 do 18:00

środy od 8:00 do 14:00

czwartki od 11:30 do 18:00

piątki od 8:00 do 14:00 lub od 11:30 do 18:00

(naprzemiennie)

Godziny przyjęć: PORADNIA ORTOPEDYCZNA

lek. Dominik Sojak

wtorki od 16:00 do 18:00

wizyty prywatne