Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Telefon informacyjny dotyczący nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: +48 58 350 16 24

Lista placówek:

Szpital COPERNICUS Podmiot Leczniczy Gdańsk al. Jana Pawła II 50 tel.58 7684684
Szpital COPERNICUS Podmiot Leczniczy Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 wejście A tel.58 7640640
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego Gdańsk dzieci ul. Polanki 119

dorośli ul. Polanki 117

dzieci tel.58 5209302

dorośli tel.58 5526265

Przychodnia Nadmorskie Centrum Medyczne Gdańsk ul. Świętokrzyska 4 tel.58 7639890
Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS Gdańsk ul. Stanisława Lema 21

ul. Smoluchowskiego 17

tel.58 3405470

tel. 58 3405454

TIP – Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanej informacji i profesjonalnej obsłudze Pacjentów.